top of page

ENGAGEMENTSVERKLARING

MOLENBEEK REBELS BASKETBALL... 

Engageert zich ertoe om haar leden en vrijwilligers op een kwalitatieve manier te omkaderen, en trouw aan de visie, alles in het werk te stellen om elk individu zijn/haar talent te laten ontdekken en te laten groeien.  Niet alleen in zijn/haar taak, maar ook als mens en als deelnemer van deze maatschappij. 

In de eerste plaats zijn zij verantwoordelijk voor het begeleiden van de participatieve processen om de beleidsplannen en leerlijnen uit te werken, en de coördinatie, implementering, evaluatie en bijsturing ervan in samenspraak met de meisjes. Verder staan ze in voor de uitwerking, implementering, evaluatie en bijsturing van het vrijwilligersbeleid, met onder meer de opleiding van vrijwilligers en het bewaken van de instroom van vrijwilligers en de doorstroom naar de staff, het management en het (jeugd)bestuur. 

Verder nemen de coördinatoren de taak op zich om via participatieve trajecten de sociale component en de maatschappelijke visie binnen de club te toetsen aan de inzichten en dromen van de nieuwe generaties jongeren en waar nodig bij te sturen. Hiertoe behoort onder andere de besluitvorming rond waarden, coaching stijl, reglementen en begeleiding en evaluatie van de meisjes, maar ook de afstemming van trainingen op het ontwikkelingsniveau en de belevingswereld van kinderen en jongeren en maximale speel- en oefenkansen. Als laatste staan de coördinatoren ook in voor het actief beleid voeren rond toegankelijkheid, diversiteit en taal, zoals bijvoorbeeld de instroom van meisjes uit kwetsbare situaties en het werken rond meertaligheid en Nederlands. 

Gezien de visie van de club, zijn de coördinatoren (jeugdsport en sociaal-educatief) bij Molenbeek Rebels ofwel gekwalificeerde begeleiders, ofwel jongeren in opleiding, die door gekwalificeerde begeleiders ondersteund worden in hun taken en opleiding. Zij coördineren de sporttechnische, beleidsmatige, sociaal-pedagogische en organisatorische aspecten van de sport- en socio-educatieve werking op een gestructureerde en systematische wijze. De coördinatoren zijn de schakel tussen de staff, het management en het (jeugd) bestuur enerzijds, en de jongeren en ouders anderzijds. Zij organiseren regelmatig overleg tussen deze partijen en ondersteunen deze processen.
bottom of page