JEUGSSPORTCOÖRDINATOR

De jeugdcoördinator is een gekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid in de sportvereniging coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige, sociaal-pedagogische en organisatorische vlak. Hij coördineert de sporttechnische, beleidsmatige, sociaal-pedagogische en organisatorische aspecten van de jeugdwerking op een gestructureerde en systematische wijze.

 

In de eerste plaats zijn dit het aanpassen van de leerlijn/jeugdsportbeleidsplan en de uitvoering ervan coördineren op het terrein (opvolging sporttechnische methodieken) en het uitwerken en implementeren van een beleid om de kwalificatie van de sportbegeleiders te verhogen en het aantal sportbegeleiders te behouden en te verhogen - met specifieke aandacht voor het stimuleren van jeugdleden tot het volgen van opleiding en vorming en het opnemen van een begeleidersrol in de sportvereniging.

 

Verder neemt de jeugdcoördinator de taak op zich om de sociale component/maatschappelijke visie binnen de club uit te bouwen. Hij/zij is verantwoordelijk voor de het uitwerken en implementeren van een beleid dat de clubvisie in de praktijk brengt, en dat op een participatieve manier, in samenwerking met clubleden, jeugdbestuur en coaching team. Hij/zij coördineert de besluitvorming rond waarden, coaching stijl, fair play, reglementen, evaluatie, afstemming van trainingen op het ontwikkelingsniveau en de belevingswereld van kinderen en jongeren, maximale speel- en oefenkansen.

Hij/zij is vervolgens verantwoordelijk voor het bewaken van de concrete uitvoering van deze visie en het voorzien van de nodige evaluatie- en bijsturingsmomenten met alle betrokken partners.

De jeugdcoördinator fungeert bovendien ook als contactpersoon tussen het coaching team, het jeugdbestuur, het bestuur en de jongeren en ouders. Hij/zij organiseert regelmatig overleg tussen deze partijen of ondersteunt deze processen.

 

Als laatste staat de jeugdcoördinator ook in voor het actief beleid voeren rond toegankelijkheid en diversiteit.