top of page

MISSIE & VISIE

MOLENBEEK REBELS BASKETBALL...  

 

Is een sociaal sportinitiatief dat zich de persoonlijke ontwikkeling en het empowerment tot doel stelt van meisjes die opgroeien in kwetsbare situaties. We bouwen voort op hun passie voor basketbal en kiezen heel bewust voor een project rond inclusie en verbinding, waar plezier, gelijkheid en gelijkwaardigheid, participatie en ownership centraal staan.  

 

We bieden meisjes in een kwetsbare positie een multidisciplinaire begeleiding op maat aan (evaluatie & communicatie, individuele begeleiding, familiale begeleiding, studiecoaching), die tot doel heeft ervoor te zorgen dat de basisvoorwaarden voor deelname aan het project en persoonlijke ontwikkeling vervuld worden.

 

 

 

We kiezen voor de autonomie-ondersteunende, democratische coaching-stijl, waarbij begeleiders zich kwetsbaar opstellen, keuzes verantwoorden en open staan voor informatieve kritiek, en jongeren binnen een bepaald kader zelf bepalen wat er gebeurt, reflecteren over de gevolgen van hun acties en aansprakelijk zijn. Het gevolg van deze aanpak is een grote persoonlijke ontwikkeling van jongeren omdat ze voor zichzelf denken: ze leren redeneren, analyseren, evalueren, motiveren, ondersteunen, remediëren en oplossingen zoeken.

 

Elk meisje krijgt de kans om in te stappen in een traject op maat met doelstellingen rond talentontwikkeling, een engagement in de clubwerking, het behalen van een diploma of het verwerven van competenties buiten het onderwijs, zodat ze een rugzak vol praktische en mentale vaardigheden kan meenemen naar het dagelijkse leven.

De pedagogisch project dat dit zowel op als naast het basketbalterrein ondersteunt, is gebaseerd op de Self Determination Theory in combinatie met ervaringsleren. Deze theorie gaat uit van de nood van een individu aan de vervulling van de drie basisnoden autonomie (het zelf sturen van het handelen), competentie (verwerven van zelf gedefinieerde competenties) en verbondenheid (empathie) om zich te kunnen identificeren met de groep of het doel, de intrinsieke motivatie te doen groeien en respect en waardering te ervaren. In combinatie met deze 3 basisnoden legt de club het accent op de principes van rechtvaardigheid en waarden.

Deze lijn trekken we resoluut door in de hele structuur: jongeren organiseren en managen de club onder begeleiding van ervaren ‘coaches’ van binnen en buiten de club, die deze processen begeleiden. Deze aanpak maakt de club net een beetje anders dan anders: we doorbreken de stereotypen van de typische top-down organisatie en tonen dat een bottum up-approach die goed onderbouwd is door een sterke visie en goed omkaderd wordt, werkt.

bottom of page