VRIJWILLIGERSBELEID

DSC05575.JPG

Dit sociaal project is gestructureerd rond vrijwilligers die een engagement opnemen in het management van de eigen sportclub (ownership) en daarvoor kunnen rekenen op ondersteuning en opleiding (empowerment). Het is een win-win situatie: de club kan niet overleven zonder vrijwiligers, en vrijwilligers krijgen de kans om te groeien en bij te leren.

Molenbeek Rebels werkt met heel uiteenlopende vrijwilligersprogfielen: vrijwilligers kunnen zich engageren binnen de verschillende stucturen van de club (zie organigram) op besturend, coördinerend of uitvoerend niveau, en bepalen zelf de grootte van hun engagement.

 

Het vrijwilligerswerk binnen de club wordt grotendeels gecoördineerd door de algemeen coördinator, die ook eindveranwoordelijke is, het vrijwillgerswerk buiten de club heeft een aparte verantwoordelijke. De respectievelijke coördinatoren staan in voor de begeleiding, ondersteuning en evaluatie van de vrijwilligers. De vrijwilligers krijgen ook de kans om het beleid te evalueren.

 

In principe wordt geen vrijwilligersovereenkomst afgesloten. Wel worden contracten opgesteld ivm rechten en plichten wanneer een vrijwilliger opleiding volgt die betaald wordt door de club. Verder wordt in een intakegesprek gekeken of zijn/haar engagement gevolgen heeft voor de situatie van de vrijwilliger en/of de club. verwacht de club dat de vrijwilligers zich op een correcte manier gedragen (vlotte communicatie, verwittigen bij afwezigheid, het nakomen van het afgesproken engagement) en op tijd verwittigen wanneer zij zich niet langer wensen te engageren.

De club werkt hoofdzakelijk met haar eigen jeugd en werft dus weinig of geen  vrijwilligers van buiten af. In uitzonderlijke gevallen is het nodig of opportuun om dit wel te doen. De coördinator voert dan de gesprekken en neemt een beslissing in samenspraak met de Raad van Bestuur en/of het Jeugdbestuur.

 

Vrijwilligers worden net als de leden en de ouders geïnformeerd via de sociale media, vergaderingen en individuele gesprekken. Aangezien dit een participatie- en empowerment project is, wordt het takenpakket in samenspraak vastgelegd en heeft de vrijwilliger op alle vlakken inspraak. Ook opleiding binnen of buiten de club en de voorwaarden daar omtrent worden samen besproken. Alle vrijwilligers hebben de mogelijkheid om opleiding te volgen, voor sommige profielen is opleiding verplicht en wordt een traject op maat uitgewerkt.

 

Alle vrijwilligers, met uitzondering  van de ouders die voor vervoer zorgen, zijn  verzekerd: ofwel via Basketbal Vlaanderen, ofwel via Sporta (beiden werken samen met Ethias). De ouders die voor vervoer zorgen, vallen terug op hun eigen verzekering. Idem voor de registratie: alle vrijwilligers behalve de ouders, zijn opgenomen in het vrijwilligersregister dat kan ingekeken  worden op de maatschappelijke zetel van de club.

 

De meeste vrijwilligers krijgen geen onkostenvergoeding omdat zij ook gebruik maken van de diensten van de club (spelers en ouders). Gezien de moeilijke financiële situatie van de club, ontvangen ook de bestuursleden geen onkostenvergoeding. Een aantal profielen (bvb trainers) krijgen wel een onkosten- en/of reisvergoeding. De afspraken daarrond zijn vastgelegd op papier. Hierop kunnen uitzonderingen gemaakt worden.