top of page

VRIJWILLIGERSBELEID

MOLENBEEK REBELS BASKETBALL... 

Is een innovatief project dat staat of valt met het engagement van de meisjes die er spelen, want vanuit haar visie werft de club weinig of geen vrijwilligers van buiten af. Het is een plek waar jongeren binnen een kader van gelijkheid en gelijkwaardigheid, de ruimte en ondersteuning krijgen om met hun talenten, dromen en inzichten aan de slag te gaan, en zo niet alleen mee te bouwen aan de toekomst van de werking, maar ook zelf te groeien als mens en op een betekenisvolle manier te participeren in de maatschappij. Molenbeek Rebels is daarom nooit 'af'; het gaat waar de jongeren gaan en is net als zij altijd in beweging, zoekend naar het evenwicht tussen innovatie en een solide basis.

De verwezenlijking van dit project is een klein huzarenstukje, maar een sterk vrijwilligersbeleid zorgt over de generaties heen en ondanks een veranderende maatschappij voor een continuïteit.

Rekrutering

 

Meisjes worden al op heel jonge leeftijd geprikkeld: elk kind kijkt op naar zijn coach, en als die coach dan ook nog eens heel jong is, spreekt dat tot de verbeelding. Elk meisje krijgt verantwoordelijkheid binnen het team en er wordt gewerkt rond kwaliteiten en het opbouwen van zelfvertrouwen.

Ook het jeugdbestuur speelt een cruciale rol in de rekrutering van jongeren: samen met de coaches zijn zij de voorbeeldfiguren. Zij hebben een zekere autoriteit opgebouwd en hun beslissingen worden gerespecteerd. Wanneer meisjes horen dat ze al vanaf 11 jaar drank mogen verkopen in de cafetaria en vanaf 12 een plaatsje kunnen krijgen in het jeugdbestuur, zijn ze liefst allemaal dadelijk een paar jaar ouder.

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijk bij de rekrutering is het werken op maat, met enerzijds een breed aanbod van uiteenlopende vrijwilligersprofielen en engagementen die variëren in benodigde kwaliteiten, intensiteit en duur, en anderzijds, en hierin verschillen we van veel andere organisaties, een traject met een vaste structuur waarin jongeren wel binnen een bepaald kader zelf hun eigen weg zoeken en zich vrij bewegen. Jongeren een vast traject laten afwerken, met vooropgestelde stappen, werkt niet voor iedereen en leidt tot drop-out. 

 

 

 

 

 

Beleid

 

De vrijwilligerswerking is opgedeeld in een sportieve en sociaal-educatieve component, gelijklopend met de respectievelijke projecten. De coördinatie ligt in de handen van de coördinatoren, die instaan voor het begeleiden van de processen rond het maken en evalueren en bijsturen van het beleid, en de begeleiding, ondersteuning en evaluatie van de vrijwilligers op het terrein. 

 

Alle vrijwilligers, met uitzondering  van de ouders die voor vervoer zorgen, zijn verzekerd: ofwel via Basketbal Vlaanderen, ofwel via Sporta (beiden werken samen met Ethias). De ouders die voor vervoer zorgen, vallen terug op hun eigen verzekering. Alle vrijwilligers die een onkostenvergoeding ontvangen, zijn opgenomen in het vrijwilligersregister dat kan ingekeken worden op de maatschappelijke zetel van de club.

Vanaf de leeftijd van 12 jaar start een fase van meer actieve rekruteringAlle jongeren vanaf 12 jaar nemen verplicht een minimaal engagement op als medewerker in de cafetaria of 'Junior Official' in ruil voor het laag lidgeld. Deze verplichting werd ingevoerd door het Jeugdbestuur, dat jaarlijks in alle groepen haar beslissing gaat motiveren. Vaak is deze verplichting niet nodig, maar onbekend is onbemind, en niet iedereen is op 12 jaar klaar om zelf de stap zetten. Niet zelden vinden jongeren in dit geval onverwacht plezier in het uitvoeren van hun taak, of ontdekken ze kwaliteiten waarvan ze niet wisten dat ze die hadden.
 
Bijkomend worden tijdens events of activiteiten ook ‘rekruteringsmomenten’ georganiseerd, waar iedereen kan intekenen op functieprofielen waarin ze zichzelf herkennen en waar reeds geëngageerde jongeren klaar staan om uitleg te geven of om toe te leiden naargelang de interesses.

Verder is en blijft communicatie een sleutelwoord: waar en wanneer mogelijk zullen coaches en begeleiders jongeren aanspreken over het opnemen van een engagement, en regelmatig gaat ook het jeugdbestuur langs in de teams. In elk team wordt gewerkt met groepsgesprekken of spelvormen, en worden ‘trekkers’ geïdentificeerd en aangesproken: niet alleen om zelf engagement op te nemen, maar ook om in de groep anderen enthousiast te maken. 

Het vrijwilligersbeleid wordt via een participatief traject gemaakt, geëvalueerd en bijgestuurd. De start van elk vrijwilligerstraject 14+ is een intakegesprek, met als leidraad de kwaliteiten, dromen, wensen en ambities van de jongere. Op basis hiervan stelt de jongere samen met een begeleider een groeiplan op, en kiest hij/zij een profiel dat bij hem past. In elk profiel staat het gevraagd engagement van dat profiel beschreven, gelinkt aan opleiding en een onkostenvergoeding.
bottom of page