RECRUTERINGSBELEID

Meisjes in de club worden al op heel jonge leeftijd geprikkeld om zich te engageren: elk klein kind kijkt op naar zijn coach, en als die dan ook nog eens heel jong is, triggert dat de verbeelding. Coaches en begeleiders leggen meermaals per jaar met plezier uit hoe de club werkt en welke leuke jobs je allemaal kan doen. Als meisjes horen dat ze al vanaf 11 jaar drank mogen verkopen in de cafetaria, zijn ze liefst allemaal dadelijk een paar jaar ouder.

Het jeugdbestuur speelt een cruciale rol in de recrutering van oudere jongeren: zij zijn de voorbeeldfiguren en hebben een zekere autoriteit opgebouwd. Hun beslissingen worden gerespecteerd. Het is het jeugdbestuur dat een aantal jaar geleden, na een event en een bevraging van alle jongeren ouder dan 12 jaar, tijdens de discussie over de tarifering van het lidgeld, besliste dat alle jongeren vanaf 12 jaar een minimaal verplicht engagement moesten opnemen in ruil voor het lage lidgeld. Sindsdien werken alle jongeren tussen 12 en 14 jaar minimaal 2 keer per jaar in de cafetaria, en fluiten alle jongeren vanaf 14 minimaal 2x een jeugdwedstrijd. Deze verplichting is eveneens een manier om jongeren te recruteren: onbekend is onbemind, en niet iedereen durft zelf de stap zetten. Wanneer het dan toch moet, ontdekken niet weinig jongeren dat ze een goede scheidsrechter zijn of toch genieten van het bedienen van mensen. 

Voor jongeren vanaf 12 jaar wordt de werving ook ietwat ‘geprofessionaliseerd’: tijdens events of activiteiten van het jeugdbestuur worden naast basketbal, spelletjes en activiteiten rond waarden ook ‘recruteringsmomenten’ georganiseerd, waar iedereen kan intekenen op functieprofielen waarin ze zichzelf herkennen en waar reeds geëngageerde jongeren klaar staan om uitleg te geven of om toe te leiden naargelang de interesses. Verder blijft communicatie een sleutelwoord: waar en wanneer mogelijk zullen coaches een begeleiders jongeren aanspreken over het opnemen van een engagement, en regelmatig gaat ook het jeugdbestuur langs in de teams. Specifiek worden ‘trekkers’ in een groep geïdentificeerd en aangesproken: niet alleen om zelf engagement op te nemen, maar ook om in de groep anderen enthousiast te maken. Jongeren of groepen die moeilijker te activeren zijn, krijgen extra aandacht via groepsgesprekken, enquêtes of spelvormen.