OPLEIDING BINNEN & BUITEN HET ONDERWIJS

Opleiding, in de breedste zin van het woord, is niet alleen een doelstelling van de club, maar het opleidingstraject is ook een hoeksteen van de werking. Zonder een ‘professioneel’ en opgeleid vrijwilligersteam, zou de club niet bestaan.

 

Molenbeek Rebels wil zich profileren als een sociaal-sportieve praktijk die haar jongeren toeleidt naar opleiding op maat, zowel binnen als buiten het reguliere onderwijs.

 

OPLEIDING BINNEN HET REGULIER ONDERWIJS

Op dit moment voelen veel, zoniet alle jongeren, de druk om te presteren op alle vlakken, en zeker ook op school. De jongeren binnen onze doelgroep ervaren vaak extra druk uit hun omgeving: niet alleen willen ouders hun kinderen een zo hoog mogelijk diploma zien halen en een prestigieuze job zien binnenhalen, maar de mama’s, die zelf in hun jeugd weinig of geen kansen kregen, zien in deze generatie meisjes voor het eerst ook echte mogelijkheden om iets te bereiken. Hun dochters moeten niet alleen een diploma halen en verder studeren, liefst aan de universiteit, maar ook nog gezond leven, goed zijn in sport, geen diabetes krijgen op jonge leeftijd, trouwen met een succesrijke man en zo voort.

Maar families beseffen niet altijd dat daarvoor een aantal voorwaarden vervuld moeten zijn en dat er een grens is aan de draagkracht van hun kinderen, en gaan soms voorbij aan de capaciteiten van hun kind en het feit dat jongeren ook gewoon jongeren zijn.

Dit verschil in verwachtingspatroon resulteert soms in onmogelijke situaties, de reden waarom we het zo belangrijk vinden om jongeren en hun families hierin goed te begeleiden via studiecoaching. Vanzelfsprekend mikken we daarbij, net als op sportief vlak, op de hoogst mogelijke opleiding, maar belangrijker is dat elk meisje op haar niveau kan studeren en er een realistische kans op slagen is. We willen vooral vermijden dat jongeren (onder invloed van hun omgeving) te hoog grijpen en in een later stadium afhaken omwille van een gebrek aan succesbeleving en schoolmoeheid.

 

OPLEIDING BUITEN HET ONDERWIJS

 

Via de individuele begeleiding stippelen de begeleiders samen met de jongeren een traject uit rond opleiding. Dat traject ziet er voor elke jongere anders uit, en start ook voor elke jongere op een verschillend moment. Er zijn jongeren die op 11-jarige leeftijd willen instappen, maar evengoed jongeren die pas op hun 16e klaar zijn om iets te ondernemen. Vroege instappers houden het niet altijd vol of blijven hangen op een laagdrempelig aanbod, oudere instappers kiezen vaker voor een groot engagement.

Alle jongeren krijgen de kans om in een traject te stappen, ook jongeren met een beperking of jongeren in extreem kwetsbare situaties, wiens leven soms plots een andere wending neemt. Want ook zij willen coach worden of de cafetaria open houden, en ook zij hebben ambitie om iets te bereiken. Daarom werken we op maat en biedt de club niet alleen veel (extra) kansen als zij een officiële opleiding willen volgen, maar voorzien we ook alternatieve, internet opleidingen als instappen in het reguliere aanbod niet mogelijk is.

 

Dit zijn de mogelijkheden die de club momenteel aanbiedt, maar dit aanbod is voortdurend in beweging:

 

Opleiding binnen de club

 

Voor zowat alle opleidingen binnen de club wordt de methodiek van peer-teaching gebruikt, eventueel onder begeleiding van een verantwoordelijke

 

Kennismaking met het Nederlands

 

Peer-teaching tijdens trainingen en wedstrijden onder begeleiding van de coaches. Coaches worden ondersteund om dit proces te kunnen begeleiden.

·       Jongeren worden ‘taalambassadeur’ en vormen de schakel tussen een Nederlandstalige coach en franstalige kinderen of omgekeerd

·       Jongeren faciliteren de communicatie tussen anderstalige kinderen onderling

·       Jongeren promoten het gebruik van het Nederlands door anderstalige kinderen te leren tellen of liedjes te leren zingen

 

Interculturele communicatie

 

Peer-teaching

·       Jongeren leren zich open te stellen voor andere talen

·       Jongeren leren zich open te stellen voor jongeren die een andere voor hen onbegrijpelijke taal, spreken

·       Jongeren leren zich verstaanbaar maken zonder taal

·       Jongeren durven zich uitdrukken in andere talen

 

Bijvoorbeeld: Engels is voor de meeste van onze jongeren een moeilijke taal dus de U14 beslisten in samenspraak met de trainer om een half jaar in het Engels training te krijgen.

 

Opleiding assistent-coach & coach

 

Peer-teaching tijdens trainingen en wedstrijden/interne clinics/opleidingsstages

 

·       Voor meisjes die te jong zijn om officiële opleiding te volgen of voor wie een opleiding op maat nodig is

·       Extra ondersteuning voor gediplomeerde coaches

 

Opleiding logistiek medewerker

 

Ervaren jongeren geven een korte opleiding ‘cafeteria’ aan instappers, ervaren medewerkers briefen nieuwe medewerkers (evenementen), jongeren briefen andere jongeren over hoe je de wedstrijdadministratie bijhoudt

 

Opleiding evaluatiemethodieken

 

Coaches en begeleiders wisselen methodieken en ervaringen uit

 

Opleiding Junior & Youth Officials

 

De Referee Ambassador en ervaren scheidsrechters begeleiden jongere scheidsrechters op het terrein tijdens wedstrijden

 

Opleiding hulpanimator

 

Ervaren animatoren en hoofdanimatoren bereiden kandidaat-animatoren voor op het kamp en begeleiden hen

 

 

Opleiding buiten de club

 

Voor de opleidingen buiten de club doet Molenbeek Rebels beroep op partnerorganisaties of wordt een co-organisatie uitgewerkt.

 

Opleiding coach

In samenwerking met de Vlaamse Trainersschool, Basketbal Vlaanderen, Adeps en AWBB

 

Opleiding scheidsrechter (Youth Official/Official)

In samenwerking met Basketbal Vlaanderen

 

Opleiding animator en hoofdanimator

In samenwerking met JES

 

Lessen Nederlands voor ouders en jongeren 16+

In samenwerking met het Huis van het Nederlands, VGC, Brede School Koekelberg en De Platoo

 

Opleiding animator programmeerstage

In samenwerking met Maks vzw (Capital Digital)          

 

Opleiding zeefdrukken

In samenwerking met het Huis van Culturen

 

Opleiding vzw-administratie (bestuur en jeugdbestuur)

In samenwerking met BX Brussels en Dynamo Project

Opleiding logistiek medewerker

In samenwerking met JES